Ağız Yaralarının Bentonit ile Tedavisi, Etkisi ve Güvenilirliği

Share Button

Bir diğer çalışmada, ( Bentonit ) Montmorillonit’in Ağız yaralarını tedavilerindeki etkisi, güvenilirliği incelenmiş, kontrol grubunda normal şartlarda kullanılan geleneksel tedavi yöntemi uygulanırken, gözlem grubunda bu tedaviye ek olarak montmorillonit ( Bentonit) eklenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde,

Geleneksel tedavi grubunda iyileşme oranı ve toplam etki oranı sırasıyla % 36 ve % 68 olarak tespit edilirken, Montmorillonitin kullanıldığı grupta bu oranlar sırasıyla % 75,5 ve % 90,6 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda ağız yaralarının tedavilerinde (Bentonit) Montmorillonitin hem etkili hem de güvenilir bir yöntem olduğu ifade edilmiştir.

Bu Makalenin İngilizce özeti aşağıda verilmiştir

Clinical Evaluation Of Montmorillonite Powder İn The Treatment Of The Oral Cavity Ulcer HongXiao-ping, Ma Shu-mei
Sixth Affiliated Hospital, Eye Hospital Affiliated to Guangzhou,
Internatıonal Medıcıne & Health Guıdance News, 2009, 15(18)

Objective: To observe the treatment of oral ulcers montmorillonite powder efficacy and safety. Methods: A randomized controlled trial open approach to instrument to conventional therapy as a control group, comparative study of montmorillonite powder plus conventional therapy and clinical efficacy of oral ulcers security. Results: montmorillonite powder plus conventional therapy group cure rate and total effective rates were 75.5% and 90.6%, while the instrument to the conventional therapy group cure rate and total effective rates were 36.0% and 68.0%. two group, the differences were statistically significant (all P <0.05). Conclusions: montmorillonite treatment of oral ulcers, convenient, safe and effective.

Ağız Yaralarının Bentonit ile Tedavisi, Etkisi ve Güvenilirliği

Bentonit Tedavisi Bentonit > bentonit > Ağız Yaralarının Bentonit ile Tedavisi, Etkisi ve Güvenilirliği

Lütfen Görüşlerinizi Yazarken Telefon Numarası Bırakırsanız Size Dönüş Yapabiliriz.

Her türlü soru, görüşleriniz ve daha fazla bilgi için
lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Yandex.Metrica