Bentonitin Canlılarda Aflatoksinden Kaynaklanan Toksinleri Nötrleştirebilmesi

Share Button

Bentonitin, aflatoksin barındıran canlılar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada,  bentonitin, zehirlenen tavukların performansı ve kan değişkenleri üzerinde  etkisi incelenmiştir. 500’ün üzerinde 1 günlük civcivin kullanıldığı bu çalışmada bütün civcivler gruplara ayrılmış, bu gruplara 42 gün boyunca farklı  dozlarda  bentonit    (0, 2.5 ve 5 g/kg) ve aflatoksin (0 ve 3 mg/kg besin) verilmiştir.  42. günde yapılan analizlerde aflatoksinin verildiği, bentonitin verilmediği grubun olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir. Sadece Bentonit verilen grupta ise ağırlıklarının % 31,3, besin alımlarının % 23.8, üretkenliklerinin ise % 40.1 arttığı tespit edilmiştir. Bentonit verilen grupta karaciğer, kalp, pankreas ve diğer biyokimyasal değişkenlerde bir anormallik gözlemlenmezken, bu grubun kandaki fosfat miktarının, aflatoksin verilen grupla kıyaslandığında  % 30 az olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda,

Sadece Bentonitin verildiği, Aflatoksinin verilmediği grupta herhangi bir olumsuz etki gözlemlenmemiş, bunun yanında Bentonitin (5g/kg) ph 7.91’da aflatoksini belirli oranda nötrleştirdiği sonucuna varılmıştır.

Çalışmanın İngilizce özetine aşağıda yer verilmiştir.

Effect of sodium bentonite on the performance and blood variables of broiler chickens intoxicated with aflatoxins
PMID: 10405046 [PUBMED – indexed for MEDLINE] J.M. Santurıo – Br Poult Sci. 1999 Mar;40(1):115-9.
Abstract: This study was conducted to evaluate the protective effect of natural sodium bentonite (NaB) in the prevention of toxic effects of aflatoxins. Five hundred and twenty-eight 1-d-old Ross male broiler chickens were housed in pens (22 chickens per pen) for 42 d. There were 3 inclusion rates of NaB (0, 2.5, and 5 g/kg) and 2 of aflatoxins (0 and 3 mg/kg food). Each treatment had 4 replicates of 22 chickens. All chickens treated with aflatoxin and without bentonite were adversely affected. NaB treatment at 5.0 g/kg improved body weights at 42 d of age by 31.3%, increased food intake by 23.8% and improved productive efficiency by 40.1%. Weights of liver, heart, pancreas and crop and biochemical variables were not affected by dietary NaB. However, serum phosphorous concentration was reduced by 30% compared with chickens that received aflatoxin. NaB caused no adverse effects on chickens that did not receive aflatoxin. It is concluded that NaB at pH 7.9 partially neutralises the effects of aflatoxins on broiler chickens when included at 5.0 g/kg in the diet.

Bentonitin Canlılarda Aflatoksinden Kaynaklanan Toksinleri Nötrleştirebilmesi

Bentonit Tedavisi Bentonit > bentonit > Bentonitin Canlılarda Aflatoksinden Kaynaklanan Toksinleri Nötrleştirebilmesi

Lütfen Görüşlerinizi Yazarken Telefon Numarası Bırakırsanız Size Dönüş Yapabiliriz.

Her türlü soru, görüşleriniz ve daha fazla bilgi için
lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Yandex.Metrica