Bentonitin Kan Kaybını Durdurması ve Bu Alanda Kullanımı

Share Button

Aşağıdaki İngilizce özeti verilen çalışmada, Bentonit ve diğer bir alternatif maddenin kan kaybını durdurucu özellikleri ve etkileri incelenmiştir. Konu ile ilgili olarak Kan kaybının bazı durumlarda ciddi bir tehdit oluşturduğu ve özellikle de savaş ortamında meydana gelen ölümlerin yarısının nedeni olduğu belirtilmiştir. Son dönemlerde Amerika’nın bu konu da bazı çalışmalar yaptığı ve zeolit bazlı bir etkili bir ürün geliştirdikleri belirtilmiştir. Bu çalışmada ise, 50 adet fare 5 ayrı gruba ayrılarak üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle bu fareler 5mm. Kalınlığında kuyruk bölgesinde cerrahi yol ile kesilmiş, 1. gruba hiçbir yüzeysel uygulama yapılmamış, 2, 3, 4 ve 5. gruplara ise sırasıyla, fener gaz tozu, radyoaktif fener gaz tozu, bentonit ve bentonit-zeolit karışımı uygulanmıştır. Uygulama sonrasında, kan kaybı miktarı, kanama süresi, kabuk bağlama süreleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında,

Gerek Bentonitin gerekse Bentonit-zeolit karışımında, kan kaybı miktarı, kanama süresi ve kabuk bağlama sürelerinin önemli ölçülerde değiştiği ve buna bağlı olarak kan kaybını durdurmada topikal olarak kullanılabilecek özellikler de olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında, alışılmışın dışında bir ürün olarak bu tür ürünlerin geliştirilmesinde, meydana gelen ısının kontrol edilmesinin büyük bir başarı olduğu ifade edilmiştir.

Makalenin İngilizce metni aşağıda verilmiştir.

Development Of A Novel Mineral Based Haemostatic Agent Consisting Of A Combination Of Bentonite And Zeolite Minerals.
Mortazavi SM, Atefi A, Roshan-Shomal P, Raadpey N, Mortazavi G.
Radiology Department, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

PMID: 20364729 [PUBMED – indexed for MEDLINE] J Ayub Med Coll Abbottabad. 2009 Jan-Mar;21(1):3-7.
Abstract
Background: Haemorrhage remains the greatest threat to life on the battlefield, accounting for half of all deaths. Over the past decade the US army has widely studied new technologies for stopping sever haemorrhages and has introduced an effective zeolite based haemostatic agent. In this paper the bio-stimulatory effect of burned radioactive lantern mantles powder as well as two minerals; bentonite and zeolite are presented. Methods: In this experimental study, 50 male Wistar rats were divided randomly into 5 groups of 10 animals each. Following anaesthesia, animals' tails were cut off at a thickness of 5 mm by using a pair of surgical scissors. No intervention was made on the animals of the 1st group. The 2nd to 5th group received topical nonradioactive lantern mantle powder, radioactive lantern mantle powder, Bentonite mineral or a mixture of bentonite-zeolite minerals respectively. After treatment with above mentioned agents, the volume of blood loss was measured using a scaled test-tube. The bleeding time (BT) and clotting time (CT) were also measured using a chronometer. Analysis of variance (ANOVA) was used for comparing the means of each parameter in the 5 groups.
Results: The volume of blood loss, bleeding and clotting time in control animals were 4.39 +/- 1.92 ml, 112.10 +/- 39.60 sec and 94.9 +/- 54.26 sec respectively. In the 2nd group, in which the animals were treated with a nonradioactive lantern mantle, the volume of blood loss, bleeding and clotting time were 2.34 +/- 0.35 ml, 54.50 +/- 14.77 sec and 22.9 +/- 6.54 sec, respectively. In the 3rd group, in which the animals were treated with a radioactive lantern mantle, the volume of blood loss, bleeding and clotting time were 1.50 +/- 0.58 ml, 37.10 +/- 7.81 sec and 33.5 +/- 15.76 sec respectively. In the 4th group, in which the animals were treated with bentonite mineral, the volume of blood loss, bleeding and clotting time were 1.81 +/- 0.62 ml, 55.70 +/- 16.73 sec and 45.9 +/- 32.17 sec, respectively. In the 5th group, in which the animals were treated with a mixture of bentonite-zeolite minerals, the volume of blood loss, bleeding and clotting time were 1.31 +/- 0.60 ml, 34.50 +/- 4.65 sec and 24.2 +/- 4.61 sec, respectively.

benonit-kan-kaybini-durdurmasiConclusıon: To our knowledge, this is the 1st study to investigate the alterations of bleeding and clotting time following the use of lantern mantle powder as well as bentonite or the mixture of bentonite-zeolite minerals. The results obtained in this study clearly show the significant alterations in the volume of blood loss as well as the bleeding or clotting time following the topical use of the mixture of bentonite-zeolite minerals. Controlling the generation of heat was a great achievement in development of the novel haemostatic agent produced in this study.

Bentonitin Kan Kaybını Durdurması ve Bu Alanda Kullanımı

Bentonit Tedavisi Bentonit > bentonit > Bentonitin Kan Kaybını Durdurması ve Bu Alanda Kullanımı

Lütfen Görüşlerinizi Yazarken Telefon Numarası Bırakırsanız Size Dönüş Yapabiliriz.

Her türlü soru, görüşleriniz ve daha fazla bilgi için
lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Yandex.Metrica