Bentonitin, Kanserojen, Mutasyona Sebep Verici bir Bileşim Olan Çok Halkalı Aromatik HidroKarbonlara (PAH) Karşı Etkisi.

Share Button

aromatik-hidrokarbonÇok Halkalı Aromatik HidroKarbon (PAH) , kömürde, katranda, petrolde bulunan son derece kirletici ve tehlikeli bir maddedir. Kozmetik ve Parfümeri alanlarının yanı sıra ve güve öldürücü özelliğinden ötürü kürk ve kumaşların muhafaza edilmesinde kullanılan Naftalin PAH’a verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Bu maddenin içinde bulunan bazı bileşimlerinin kanserojen, genetik mutasyona sebep verici ve fetüste kusurlu organ oluşumlarına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu maddenin aynı zamanda, yüksek ateşte pişirilen etlerde ve tütsülenmiş balıklarda da bulunduğu belirlenmiştir.

PAH’lar yeryüzünde en geniş yayılım gösteren organik kirletici maddelerden biri olduğu ifade edilirken, özellikle petrol sızıntısı ve kaçağı gibi felaketlerde, ekoloji ve sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’de yapılan yakın tarihli bir çalışmada, doğal Bentonitin ve modifiye Bentonitin PAH ile sulu ortamlarda olan etkileşimleri incelenmiştir ve PAH olarak naftalin kullanılmıştır. Yapılan gözlemler neticesinde,

Her iki Bentonit formunun da naftalini absorbe edici özellik gösterdiği tespit edilmiş, özellikle de modifiye Bentonitin, diğer kullanılan yöntemlere kıyasla etkin pratik ve ekonomik oluşu sebebiyle bu alanda kullanılabileceği önerilmiştir.

Adsorption Kinetics And Isotherm Parameters Of Naphthalene Onto Natural- And Chemically Modified
Bentonite From Aqueous Solutions E. Mine Öncü Kaya, A. Safa Özcan, Özer Gök, Adnan Özcan
Department of Chemistry, Faculty of Science, Anadolu University, Yunusemre Campus, 26470, Eskisehir, Turkey
Adsorption, April 2013, Volume 19, Issue 2-4, pp 879-888
Abstract:Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have widely been studied and a special concern because of their mutagenic and carcinogenic activities. In this study, natural- and chemically modified-bentonite were characterized by means of N2 adsorption method, XRD, SEM, FT-IR, elemental and thermal analysis and zeta potential techniques and their adsorption behavior were then investigated toward naphthalene, which is the first member of the PAHs. The effects of various experimental parameters such as pH, contact time and temperature on adsorption were tested in the experiments. The optimum pH values for naphthalene adsorption onto natural bentonite (NB) and hexadecyltrimethylammonium bromide modified bentonite (HB) were found to be as 4.00 and 5.97, respectively. The equilibrium contact time was 60 min for both of the adsorbent. A comparison of the linear and nonlinear method of three widely used kinetic models, which are Lagergren-first order, the pseudo-second-order and Elovich kinetics, and the most popular isotherms, which are Langmuir and Freundlich, were examined to the experimental data of the adsorption of naphthalene onto NB and HB. The kinetic results indicated that the pseudo-second-order kinetic model with high correlation coefficients was more suitable than the other kinetic models e.g. Lagergren and Elovich. All results showed that the modified bentonite can be used as an adsorbent to remove PAHs from aqueous solutions by using adsorption method due to its effectiveness, simplicity and low-cost than the other conventional methods.

Bentonitin, Kanserojen, Mutasyona Sebep Verici bir Bileşim Olan Çok Halkalı Aromatik HidroKarbonlara (PAH) Karşı Etkisi.

Bentonit Tedavisi Bentonit > bentonit > Bentonitin, Kanserojen, Mutasyona Sebep Verici bir Bileşim Olan Çok Halkalı Aromatik HidroKarbonlara (PAH) Karşı Etkisi.

Lütfen Görüşlerinizi Yazarken Telefon Numarası Bırakırsanız Size Dönüş Yapabiliriz.

Her türlü soru, görüşleriniz ve daha fazla bilgi için
lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Yandex.Metrica