Montmorillonitli Birleşimlerle Radyoaktif Elementlerin Ortadan Kaldırılması

Share Button

Doğal Montmorillonitin sentetik kanemit 1,4-bis(3-aminopropyl)piperazine ile işlevsel hale getirilmiş ve methylacrylate ile reaksiyona sokulmuş ve organik ve inorganik karışımı yeni bir şelasyon ajanı oluşturulmuştur. Çalışmada bu oluşturulan şelasyon ajanının bazı radyoaktif elementlerle olan ilişkileri incelenmiştir. Yapılan tespitlerde,

Montmorillonit kullanılarak geliştirilen bu şelasyon ajanının sulu çözeltilerde Toryum, Uranil ve Europiyum radyoaktif elementlerini ortadan kaldırmasının bir dizi yüzeyde tununma izoterm reaksiyonları ile gerçekleştiği belirtilmiştir.

Çalışmanın İngilizce özetine aşağıda yer verilmiştir;

Layer Silicates Modified With 1,4-bis(3-aminopropyl)piperazine For The Removal Of Th(ıv), U(VI) And Eu(ııı) From Aqueous Media.
Guerra DL, Pinto AA, Viana RR, Airoldi C.
Chemistry Institute, State University of Campinas, 13084-971 Campinas, São Paulo, Brazil
PMID: 19604631 [PUBMED – indexed for MEDLINE] J Hazard Mater. 2009 Nov 15;171(1-3):514-23
Natural montmorillonite (M) and synthetic kanemite (K) have been functionalized with 1,4-bis(3-aminopropyl)piperazine reacted with methylacrylate to yield new inorganic-organic chelating materials. The original and modified materials were characterized by X-ray diffractometry, textural analysis, SEM and nuclear magnetic nuclei of carbon-13 and silicon-29. The chemically modified clay samples (M-APPMA and K-APPMA) showed modification of its physical-chemical properties including: specific area 45.0m(2)g(-1) (M) to 978.8 m(2)g(-1) (M-APPMA) and 23.5m(2)g(-1) (K) to 898.9 m(2)g(-1) (K-APPMA). The ability of these materials to remove thorium(IV), uranyl(VI) and europium(III) from aqueous solution was followed by a series of adsorption isotherms, which were fitted to non-linear Sips adsorption isotherm model. To achieve the best adsorption conditions the influence of pH and variation of metal concentration were investigated. The energetic effects (Delta(int)H degrees , Delta(int)G degrees and Delta(int)S degrees ) caused by metal ions adsorption were determined through calorimetric titrations.

Montmorillonitli Birleşimlerle Radyoaktif Elementlerin Ortadan Kaldırılması

Bentonit Tedavisi Bentonit > bentonit > Montmorillonitli Birleşimlerle Radyoaktif Elementlerin Ortadan Kaldırılması

Lütfen Görüşlerinizi Yazarken Telefon Numarası Bırakırsanız Size Dönüş Yapabiliriz.

Her türlü soru, görüşleriniz ve daha fazla bilgi için
lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Yandex.Metrica