Tag Archives: bentonit nedir

Bentonit ve Montmorillonit Nedir

Share Button
Bentonit Nedir?
Bentonit, içindeki mineral muhtevası ve kalitesi değişiklik göstermekle birlikte tabiatta doğal olarak varolan bir madde / madendir.
En genel tanımıyla bentonitler, içinde % 50 den fazla Montmorillonit minerali bulunduran Smektit grubu killerdendir.
Oluşum:  Alüminyum ve magnezyum içeriği zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması veya değişimi gibi Doğal Jeolojik ve Biyolojik olayların sonucu olarak milyonlarca yıllık süreç içinde oluşmuştur.
Yapı Yumuşak, gözenekli, şekillenebilir ve ağırlıklı olarak koloidal silis yapıdadır. Beyaz, sarı, yeşil, gri başta olmak üzere çeşitli renklerdedir.
bentonitresimi
Belirgin özellikleri
•Geniş yüzey alanına sahiptir. (800 m² / gram)
Yüksek Su Emme ve Şişme özelliği vardır. (Hacimce 2-20 kat)
•Mekanik gerilim altında uğradığı biçim değişimini, bu etki kalktıktan sonra da sürdürebilir.
•Nano parçacık yapısı özelliği vardır. Partikül Kalınlığı 1 nano metreden daha az olabilir.
•Partikülleri katman şeklindedir. Partikül Boy En oranı, 1000:1 civarındadır.
•Su ile temasa geçtiğinde Jel, çalkalandığında ise Sıvı hale gelebilir.
Yüksek iyon değişim kapasitesine sahiptir
bentonit-ilac-degildir
 
Genel anlamda Bentonit, Codex Alimentarius komitesi tarafından hazırlanmış Gıda katkıları listesinde   Asit baz sağlayıcılar E 500 – 578 sınıfında yer alır.
 
e558bentonit
Montmorillonit Nedir?
 
montmorillonitEn genel tanımıyla bentonitler, içinde % 50 den fazla Montmorillonit minerali bulunduran killerdir. Montmorillonit, Bentonitin kalitesini ve sağlık alanında kullanımına uygunluğunu belirleyen başlıca unsurdur. Bir başka deyişle bir bentonit kilinde montmorillonit miktarı ne kadar fazlaysa, bu kilin etkileşimi o kadar  fazladır.
Montmorillonit, ilk olarak Fransa`da Montmorillon bölgesinde bulunan belirli özelliklere sahip kil türlerine verilen bir isim olarak karşımıza çıkmıştır. Doğada, gerçek % 100 montmorillonit olan kil oluşumu bulmak neredeyse imkansızdır.
 
Genellikle % 50 – 60 zenginlikte bulunabilirken, çok sınırlı sayıda  olmak üzere bazı  bölgelerde % 70 – 80 zenginliğinde mevcuttur. Doğada montmorillonit miktarı belirli bir oranın üstünde bir kil mevcutsa, hiç bir kimyasal işlem uygulanmadan, ince filtrasyon, eleme ve dinlendirme gibi tamamen fiziksel olan çok özel yöntemler uygulanarak, montmorillonit oranını % 90 – 95’in üstüne çıkarmak mümkün olabilir. Ancak bu işlemler oldukça maliyetli olduğundan dünyada çok az sayıda firma tarafından uygulanmaktadır. Çoğu üretim aşamalarında ucuz olduğu için tercih edilen ve sıklıkla uygulanan öğütme, kırma veya boyutlandırma gibi işlemlerle bu oranı arttırabilmek ve montmorilloniti saflaştırabilmek (yabancı partikülleri montmorillonitten gerçek anlamda ayıramadığı için) son derece güçtür. Öte yandan kimyasal işlemler ürünün doğal formunu değiştireceği için pek uygulanmamaktadır.
Günümüzde konu ile ilgili bütün uzmanlar, Montmorillonitin çok özel bir madde olduğu konusunda neredeyse hem fikirdir. Bu nedenle sayısız araştırmalara, çalışmalara konu olmuş ve olmaktadır. Bunun yanında, Zengin  Montmorillonit içeren Bentonit killerinin diğer kil türleri ile kıyaslandığı birçok bilimsel çalışmada,  sağlıkta kullanım, tedavi edici özelliği ve etkisi açısından en geniş spektruma sahip kil türü olduğu sonucuna varılmıştır.
 
RAN KNISHINSKY tarafından yazılan THE CLAY CURE  – Kilin Tedavi  
ediciliği isimli kitapta Montmorillonitin önemini şu şekilde vurgulamıştır;
 
WHAT MAKES MONTMORILLONITE SO SPECIAL

Montmorillonite has a unique structure, a large surface area when properly hydrated in water, which further boosts its adsorptive and absorptive properties. Chemically and structurally, it is shaped like a credit card, with negative charges on the flat surface and postivie charges at the edges. Therefore, Montmorillonite, a quite complicated clay has a higher exchange capacity then the simpler species of clay, such as kaolinite. Its abilitiy to adsorb and absorb toxins is greater than that of the clay in the other groups. According to one article on clay (Lei 1996), a mineralogist at Massachusetts Instıtute of Technology, Robert T. Martin, stated that one gram of this clay has a surface area of 800 square meters. The greater the surface area of the clay, the greater the power to pick up positively charged particles and toxins.

MONTMORİLLONİTİ ÖZEL KILAN ŞEY NEDİR?

Montmorillonit su içinde jelleştiğinde veya sulandığında, adsorptif ve emici özelliklerini arttırabilen geniş bir yüzey alanına ve eşsiz bir yapıya sahiptir. Montmorillonit, kimyasal ve yapısal olarak, düz yüzeyinde eksi, kenarları pozitif yüklü kredi kartı şekline benzeyen, oldukça karmaşık yapıda olan bir maddedir. Bu açıdan, Kaolinit gibi basit yapıdaki kil türlerine oranla çok daha yüksek bir iyon değişim kapasitesine sahip ve yapışma ve toksinleri daha fazla absorbe etme özelliğini barındırmaktadır. Kil konulu bir makaleye göre (Lei 1996), Massachussetts Teknoloji Enstitüsünde görevli bir mineralog, Robert T. Martin, bir gram kilin 800 metrekare yüzey alanına sahip olduğunu belirtir. Kilin yüzey alanı ne kadar büyükse, pozitif yüklü parçacıkları ve toksinleri çekme gücü o kadar fazladır.

Bentonit Nedir (Bentonit Tedavisi)

Bentonit ve Montmorillonit Nedir
Bentonit Tedavisi Bentonit > bentonit nedir
Yandex.Metrica