Site Kategori Arşivi: bentonit

Kalsiyum Montmorillonit Kilinin, İnsanlarda (Oral Kullanımlarda) Güvenilirliği ve Etkisi

Share Button

Bu çalışmada, Aflatoksine karşı besinsel bir madde olarak kullanılan Novasil (Kalsiyum Montmorillonit) Kilinin insan kanında mevcut vitamin ve besin minerallerine etkileri ve etkileşimleri incelenmiştir.

Çalışmada İnsanlardan oluşan çalışma gruplarından Kontrol grubuna Plasebo (1.5 gr/gün), düşük doz gözlem grubuna ve yüksek doz gruplarına sırasıyla 1.5 gr/günlük ve 3 grm/günlük Novasil killeri verilmiştir. Bu çalışma 3 ay boyunca sürdürülmüştür. Her üç grup için 1. ay ve 3.ayda kandaki vitamin A ve E ve bunun yanında 15 adet besinsel mineral ve 15 adet besinsel olmayan mineralin değerleri ölçülmüştür. Yapılan ölçümler sonucunda gerek vitaminlerde, gerekse de besinsel olan ve olmayan minerallerde (stronsiyum dışında) ciddi bir değişim oluşmadığı gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda, Novasil (Kalsiyum Montmorillonit)’in aflatoksinii düşürmesinin yanında selektif bir emici olarak hareket etiği, insan kanında vitamin ve besin miktarında bir etkileşime girmediği ve bu çalışmanın Novasilin İnsanlarda kullanımı için güvenilirlik ve etki açısından bulgular sağladığı ifade edilmiştir.

Çalışmanın İngilizce özetine aşağıda yer verilmiştir.

NovaSil clay does not affect the concentrations of vitamins A and E and nutrient minerals in serum samples from Ghanaians at high risk for aflatoxicosis.
Afriyie-Gyawu E, Wang Z, Ankrah NA, Xu L, Johnson NM, Tang L, Guan H, Huebner HJ, Jolly PE, Ellis WO, Taylor R, Brattin B, Ofori-Adjei D, Williams JH, Wang JS, Phillips TD. Department of Veterinary Integrative Biosciences, Texas A&M University, College Station, TX, USA.

PMID: 18569006 [PUBMED – indexed for MEDLINE] Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2008 Jul;25(7):872-84 To assess the potential interference of NovaSil (NS) clay with micronutrients in humans, vitamins A and E and minerals (15 nutrient and 15 non-nutrient minerals) were measured in serum samples from a 3-month intervention trial with NS. Participants (n = 177) were randomly divided into three groups that received 3.0 g NS day(-1) (high dose, HD), 1.5 g NS day(-1) (low dose, LD), or placebo (PL). Levels of vitamins A and E in serum were comparable among the three study groups at baseline, 1 month and 3 months of NS intervention. Gender-stratified non-parametric mixed-effect model analysis showed no significant effects of dose and dose-time interaction for levels of vitamins A and E. A significant time effect was detected; however, it was limited to an increase in vitamin E in the male participants over the course of the study. No significant differences were found in levels of the nutrient and non-nutrient minerals between the HD and PL groups at baseline and 3 months of NS intervention, except for strontium levels. Strontium was significantly increased (p < 0.001) in the HD group (male = 113.65 +/- 28.00 microg l(-1); female = 116.40 +/- 24.26 microg l(-1)) compared with the PL group (male = 83.55 +/- 39.90 microg l(-1); female = 90.47 +/- 25.68 microg l(-1)) following the 3-month intervention with NS. These results, combined with safety and efficacy data, confirm that NS clay is highly effective in reducing aflatoxin exposure and acts as a selective enterosorbent that does not affect the serum concentrations of important vitamins and nutrient minerals in humans.

Kalsiyum Montmorillonit Kilinin, İnsanlarda (Oral Kullanımlarda) Güvenilirliği ve Etkisi
Bentonit Tedavisi Bentonit > bentonit > Sayfa 81

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yandex.Metrica